* Ban Giám đốc:

– Cha Giám đốc: Gioan Baotixita Nguyễn Kim Đồng

– Cha Phó Giám đốc: Phêrô Nguyễn Văn Quang

 

* Cha Linh hướng:

– Phêrô Nguyễn Vĩnh  Tâm

 

* Cha Giải tội:

– Lm. Fx Hoàng Sỹ Hướng

 

* Ban Giảng viên:

– Môn Giáo lý: Lm Phêrô Nguyễn Văn Quang

– Môn Thần học linh đạo: Lm Gioan Baotixita Nguyễn Kim Đồng

– Môn Nhân bản: Lm Phêrô Nguyễn Văn Hương

– Môn Hướng dẫn đọc Kinh Thánh: Lm Phêrô Nguyễn Chí Thiết

– Môn Tu đức (Đức khiết tịnh): Lm Gioan Baotixita Nguyễn Kim Đồng

– Môn Nhận định để quyết định: Lm Gioan Baotixita Nguyễn Kim Đồng

– Môn Phương pháp Nghiên cứu: Thầy Nguyễn Khánh Trung (Pháp)

– Môn Việt văn: Phêrô Trần Văn Sáng (ĐH Huế)

– Môn Nhạc lí căn bản: Thầy Giuse Nguyễn Văn Lượng

– Môn La tinh: Lm Phêrô Nguyễn Chí Thiết

Môn Anh văn: – Thầy Hải 

                           – Paul (Thỉnh nguyện viên người Newdiland)