CLB SÁNG TÁC

TCV XÃ ĐOÀI K14                       

Bài số 1/5:                                                             

images (1)

Tháng năm về trăm hoa đua nở

Hương ngọt ngào lan tỏa khắp bốn phương,

Cùng cất cao lời ca kính mừng Mẹ

Maria Mẹ của ngàn hoa.

Hiệp cùng muôn sắc hương hoa

Con dâng lên Mẹ một đóa hoa lòng,

Không hương, không sắc, không nhuệ khí

Vương vấn tội đời lụy xác thân.

Ngày đêm con vẫn phân trần

Để cho hoa nở, hoa tươi đúng mùa.

Nhưng sao khó quá Mẹ ơi,

Hoa tươi không có, hoa tàn đầy vơi.

Dẫu cho ngày tháng nổi trôi

Hương bay theo gió, hoa đời lầm than,

Ong bướm nay cũng theo đàn

Xin dâng lên Mẹ hoa tàn hoàng hôn.

Maria xin Mẹ thương đón nhận

Đóa hoa này trong cõi phúc thiên ân,

Ngày đêm chăm sóc ân cần

Cho hoa tươi nỏ bốn mùa hồng ân.

Dâng Mẹ tháng hoa

                                                                             Antôn An Hòa