dsafdsfdffPhaolô Lê Quang Biển – Ngày sinh: 02/03/1987– Nguyên quán: Giáo xứ Tiếp Võ, P. Nam Hồng, Tx Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh
Maccô Nguyễn Văn Bình – Ngày sinh: 23/11/1986– Nguyên quán: Giáo xứ Cẩm Trường, Quỳnh Yên,  Quỳnh Lưu, Nghệ An
Giuse Nguyễn Văn Chính – Ngày sinh: 07/02/1990– Nguyên quán: Giáo xứ Mỹ Lộc, Bình Lộc, Lộc Hà, Hà Tĩnh
Phêrô Trần Văn Chính – Ngày sinh: 14/03/1982– Nguyên quán: Giáo xứ Nhân Hòa, Nghi Thuận, Nghi Lộc, Nghệ An
Anphongsô Trần Đình Chung – Ngày sinh: 17/01/1985– Nguyên quán: Giáo xứ Thu Chỉ, Thạch Bàn, Thạch Hà, Hà Tĩnh
Giuse Nguyễn Quang Công – Ngày sinh: 03/02/1983– Nguyên quán: Giáo xứ Thanh Tân, Hiến Sơn, Đô Lương, Nghệ An
Phêrô Nguyễn Văn Công – Ngày sinh: 01/01/1987– Nguyên quán: Giáo xứ Cẩm Trường, Quỳnh Yên, Quỳnh Lưu, Nghệ An
Giuse Nguyễn Văn Cường – Ngày sinh: 30/03/1984– Nguyên quán: Giáo xứ Trang Cảnh, Nghi Xuân, Nghi Lộc, Nghệ An
Giuse Nguyễn Văn Danh – Ngày sinh: 13/10/1988– Nguyên quán: Giáo xứ Nghĩa Thành, Nghĩa Trung, Nghĩa Đàn, Nghệ An
Giuse Nguyễn Minh Đạo – Ngày sinh: 04/12/1986– Nguyên quán: Giáo xứ Hội Yên, Nghi Kiều, Nghi Lộc, Nghệ An
Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Đồng – Ngày sinh: 24/08/1984– Nguyên quán: Giáo xứ Xuân Kiều, Nghi Kiều, Nghi Lộc, Nghệ An
Phanxicô Xaviê Trần Thế Đức – Ngày sinh: 20/09/1982– Nguyên quán: Giáo xứ Kẻ Dừa, Mã Thành, Yên Thành, Nghệ An
Antôn Trần Văn Dũng – Ngày sinh: 20/01/1986– Nguyên quán: Giáo xứ Trung Nghĩa, Thạch Kim, Lộc Hà, Hà Tĩnh
Gioan Baotixita Nguyễn Xuân Giáp – Ngày sinh: 25/06/1984– Nguyên quán: Giáo xứ Lập Thạch, Nghi Thạch, Nghi Lộc, Nghệ An
Phanxicô Xaviê Hoàng Hồng Hà – Ngày sinh: 04/09/1985– Nguyên quán: Giáo xứ Đồng Lèn, Nghĩa Hội, Nghĩa Đàn, Nghệ An
Antôn Trần Đức Hà – Ngày sinh: 20/01/1986– Nguyên quán: Giáo xứ Xã Đoài, Nghi Diên, Nghi Lộc, Nghệ An
Giuse Trần Thạch Hà – Ngày sinh: 06/10/1980– Nguyên quán: Giáo xứ Tiếp Võ, Tx Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh
Giuse Trương Văn Hải – Ngày sinh: 25/05/1986– Nguyên quán: Giáo xứ Hội Yên, Nghi Văn, Nghi Lộc, Nghệ An
Giuse Nguyễn Đình Hào – Ngày sinh: 01/09/1989– Nguyên quán: Giáo xứ Xuân Mỹ, Nghi Đồng, Nghi Lộc, Nghệ An
Antôn Phạm Văn Hiền – Ngày sinh: 06/07/1982– Nguyên quán: Giáo xứ Mỹ Dụ, Hưng Châu, Hưng Nguyên, Nghệ An
Giuse Phùng Trọng Hiền – Ngày sinh: 07/08/1984– Nguyên quán: Giáo xứ Bột Đà, Đà Sơn, Đô Lương, Nghệ An
Phêrô Vũ Đăng Khoa Hồ Sỹ Hoàng – Ngày sinh: 01/12/1983– Nguyên quán: Giáo xứ Thanh Dạ, Quỳnh Thanh, Quỳnh Lưu, Nghệ An
Giuse Hoàng Văn Huấn – Ngày sinh: 22/03/1986– Nguyên quán: Giáo xứ Nhân Hòa, Nghi Thuận, Nghi Lộc, Nghệ An
Gioan Baotixita Lê Quốc Hưng – Ngày sinh: 12/12/1986Nguyên quán: Giáo xứ Trung Nghĩa, Thạch Kim, Lộc Hà, Hà Tĩnh
Phaolô Nguyễn Văn Hưởng – Ngày sinh: 03/09/1980– Nguyên quán: Giáo xứ Cồn Cả, Nghĩa Lộc, Nghĩa Đàn, Nghệ An
Giuse Nguyễn Đình Khấn – Ngày sinh: 04/02/1985– Nguyên quán: Giáo xứ Lâm Xuyên, Nam Thành, Yên Thành, Nghệ An
Phêrô Nguyễn Văn Khánh – Ngày sinh: 02/06/1989– Nguyên quán: Giáo xứ Trại Lê, Quang Lộc, Can Lộc, Hà Tĩnh
Phêrô Lê Văn Khoa – Ngày sinh: 20/02/1984– Nguyên quán: Giáo xứ Liên Hòa, Quảng Trung, Quảng Trạch, Quảng Bình
Giuse Nguyễn Đức Kiên – Ngày sinh: 20/03/1984– Nguyên quán: Giáo xứ Song Ngọc, Quỳnh Ngọc, Quỳnh Lưu, Nghệ An
Phêrô Nguyễn Văn Kỹ – Ngày sinh: 08/09/1980– Nguyên quán: Giáo xứ Kẻ Mui, Sơn Giang, Hương Sơn, Hà Tĩnh
Micae Trần Công Linh – Ngày sinh: 06/06/1981– Nguyên quán: Giáo xứ Thuận Nghĩa, Quỳnh Giang, Quỳnh Lưu, Nghệ An
Phaolô Phạm Đình Lợi – Ngày sinh: 05/07/1986– Nguyên quán: Giáo xứ Kẻ Mui, Sơn Giang, Hương Sơn, Hà Tĩnh
Phêrô Vũ Đăng Khoa Phạm Thành Luân – Ngày sinh: 21/10/1989– Nguyên quán: Giáo xứ Kẻ Đông, Thạch Điền, Thạch Hà, Hà Tĩnh
Giuse Nguyễn Văn Lượng – Ngày sinh: 20/07/1986– Nguyên quán: Giáo xứ Rú Đất, Long Thành, Yên Thành, Nghệ An
Phêrô Võ Tá Luyện – Ngày sinh: 20/06/1985– Nguyên quán: Giáo xứ Chân Thành, Thạch Trung, TP Hà Tĩnh
Phêrô Nguyễn Thế Mai – Ngày sinh: 29/05/1977– Nguyên quán: Giáo xứ Xuân Phong, Diễn Thành, Diễn Châu, Nghệ An
Antôn Lê Hùng Mạnh – Ngày sinh: 11/04/1986– Nguyên quán: Giáo xứ Kẻ Đọng, Sơn Tiến, Hương Sơn, Hà Tĩnh
Phaolô Nguyễn Văn Minh– Ngày sinh: 09/09/1982– Nguyên quán: Giáo xứ Cồn Cả, Nghĩa Lộc, Nghĩa Đàn, Nghệ An
Giuse Trần Đại Nghĩa – Ngày sinh: 05/09/1986– Nguyên quán: Giáo xứ Thượng Nậm, Hồng Long, Nam Đàn, Nghệ An
Anphongso Nguyễn Thanh Nhàn – Ngày sinh: 26/10/1985– Nguyên quán: Giáo xứ Chân Thành, Thạch Trung, TP Hà Tĩnh
Phaolô Đặng Xuân Phiến – Ngày sinh: 12/07/1987– Nguyên quán: Xuân Mỹ, Nghi Đồng, Nghi Lộc, Nghệ An
Phaolô Nguyễn Văn Phục – Ngày sinh: 22/03/1981– Nguyên quán: Gia Phổ, Thị trấn Hương Khê, Hà Tĩnh
Gioan Baotixita Đặng Văn Phương – Ngày sinh: 22/12/1988– Nguyên quán: Kẻ Gai, Hưng Tây, Hưng Nguyên, Nghệ An
Phêrô Trần Đình Quân – Ngày sinh: 21/03/1987– Nguyên quán: Trại Lê, Quang Lộc, Can Lộc, Hà Tĩnh
Giuse Nguyễn Minh Quân – Ngày sinh: 11/07/1988– Nguyên quán: Phú Yên, An Hòa, Quỳnh Lưu, Nghệ An
Giuse Nguyễn Văn Quang – Ngày sinh: 11/09/1980– Nguyên quán: Vĩnh Giang, Nghĩa Lộc, Nghĩa Đàn, Nghệ An
Inhaxiô Chu Trọng Quyền – Ngày sinh: 25/10/1986– Nguyên quán: Đăng Cao, Diễn Đoài, Diễn Châu, Nghệ An
Phaolô Trần Đình Sự – Ngày sinh: 20/07/1986– Nguyên quán: Quan Lãng, Tường Sơn, Anh Sơn, Nghệ An
Phaolô Nguyễn Văn Sương – Ngày sinh: 25/01/1984– Nguyên quán: Lưu Mỹ, Trù Sơn, Đô Lương, Nghệ An
Phêrô Phạm Đức Tài – Ngày sinh: 23/01/1989– Nguyên quán: Nghi Lộc, Diễn Hạnh, Diễn Châu, Nghệ An
Antôn Nguyễn Minh Tâm – Ngày sinh: 08/02/1984– Nguyên quán: Kẻ Đông, Thạch Hương, Thạch Hà, Hà Tĩnh
Phêrô Trần Văn Thành– Ngày sinh: 05/06/1984– Nguyên quán: Thanh Dạ, Quỳnh Thanh, Quỳnh Lưu, Nghệ An
Phaolô Nguyễn Viết Thiên – Ngày sinh: 12/12/1986– Nguyên quán: Trang Nứa, Hưng Yên Nam, Hưng Nguyên, Nghệ An
Antôn Nguyễn Văn Thiêng – Ngày sinh: 20/02/1984– Nguyên quán: Giáo xứ Rú Đất, Long Thành, Yên Thành, Nghệ An
Micae Nguyễn Hữu Trí – Ngày sinh: 25/07/1982– Nguyên quán: Thanh Dạ, Quỳnh Thanh, Quỳnh Lưu, Nghệ An
Phêrô Mai Văn Trung – Ngày sinh: 28/03/1985– Nguyên quán: Minh Cầm, Mai Hóa,Tuyên Hóa, Quảng Bình
Antôn Lê Thanh Tuấn – Ngày sinh: 15/12/1984– Nguyên quán: Xuân Tình, Hộ Độ, Lộc Hà, Hà Tĩnh
Phanxicô Xavier Nguyễn Anh Tuấn – Ngày sinh: 29/07/1979– Nguyên quán: Dũ Lộc, Kỳ Trinh, Kỳ Anh, Hà Tĩnh 
Phaolô Trương Đình Viện – Ngày sinh: 06/10/1985– Nguyên quán: Đạo Đồng, Quang Thành, Yên Thành, Nghệ An 
Phêrô Hoàng Quốc Việt – Ngày sinh: 04/10/1985– Nguyên quán: Nghĩa Yên, Đức Yên, Đức Thọ, Hà Tĩnh