tải xuống

Ave Maria. Kính Mừng Maria!

Kinh Kính Mừng, lời Kinh đơn sơ của đoàn con cái dâng lên Thiên Chúa qua trái tim Mẹ. Tuy chỉ đọc khoảng 20 giây đồng hồ, nhưng đã tốn biết bao giấy mực, sách vở khảo cứu về Kinh này, có cả một chuyên khoa thần học, Thánh Mẫu Học. Đối với tôi, nó đơn giản chỉ là một Kinh để bày tỏ lòng mến Mẹ và để cầu nguyện, đừng tốn quá nhiều giấy mực viết về. Trong bài, tôi chẳng có ý tưởng mới về ý nghĩa câu kinh, chỉ là một số kí ức, cảm nghiệm về Kinh Kính Mừng.

Hiện tại, tôi có ba chuỗi Mân Côi. Một made in Italy, một made  in Giêrusalem, và một made by myself. Còn nhớ khi xưa, mỗi lần xứ tôi Chầu lượt, các gian hàng ảnh tượng Chúa, Mẹ được bày bán; các Tràng Mân Côi với đa dạng mẫu. Muốn lắm những bộ đó, nhưng không có “xiềng” nên ôm mộng và đành  lòng với việc lần chuỗi bằng những đốt ngón tay. Dần sau, tôi cũng có được bộ Tràng hạt “anh truyền em nối”, cứ như thế…Kinh Kính Mừng tôi chẳng còn nhớ thuộc khi nào, khi nhớ lại thì biết mình đã thuộc; vậy thôi. “Hail Mary!”, tôi phải mất hơn năm năm để “learn by heart”; một thời gian khá dài để tôi biểu lộ lòng mến Mẹ. Hồi trước, tôi nhớ lời cha xứ nhắc nhở nên quyết tâm hoặc ý chỉ cầu nguyện gì đó trong tháng Đức Mẹ. Cám ơn Mẹ đến nay điều đó tôi vẫn còn nhớ để nhắc nhở tôi cần để ý hơn trong mỗi công việc đạo đức. Làm gì? Cho ai? Làm với tâm tình nào?.

Đến hôm nay, tôi đã là một “tu đức năm hai”. Những điều kiện thuận lợi, môi trường tuyệt hảo để tôi có thể nghĩ về Chúa nhiều hơn, yêu mến Mẹ trọn vẹn hơn. Tôi cầm đến chuỗi Mân Côi mỗi ngày; lần chuỗi cùng anh em, lần chuỗi riêng. Tôi thích làm điều đó, thích luôn được yêu Mẹ bằng những hi sinh của tôi, mặc dù những vấn đề đã nảy sinh khi tôi làm việc đạo đức này. Nhiều lần tôi đọc với tâm tình miệng đọc lòng im, tệ hơn, miệng đọc một đàng, lòng suy một nẻo, kết thúc chuỗi mà chẳng biết mình vừa làm gì. Đơn sơ dâng những lệch lạc để Mẹ hướng dẫn vậy.

Sống trong môi trường cầu nguyện, tôi dễ dàng để thực hành việc lần chuỗi. Tuy nhiên, có những thời gian tự đào tạo đặc biệt như tuần Giáng Sinh, Tết, Tuần Thánh, và ba tháng hè dài là thời gian tôi không còn sống trong cộng đoàn. Điều đó chắc chắn gây ít nhiều xáo động trong tôi. Với những nhịp sống khác, điều kiện cũng hoàn toàn khác. Tôi cần biến những cái khác đó trở nên khác nghiêm túc hơn. Việc làm ưu tiên của tôi là gì?

Tháng đặc biệt, tháng cuối cùng của tu đức năm hai, tháng Kính Đức Mẹ. Tôi phải làm gì để thêm ý nghĩa trong chuỗi Mân Côi của tôi. Đơn giản thôi, không thay đổi, lần chuỗi để yêu mến Mẹ và cầu nguyện. Đối với tôi chuỗi Mân Côi đặc biệt mỗi ngày, và tôi quyết tâm để nó luôn đặc biệt tròn suốt đời sống tôi. Cùng sống với tháng này, tôi sẽ lần chuỗi với tâm tình đặc biệt hơn; cầu nguyện cho ơn gọi của tôi và các bạn, những người đang chuẩn bị và đang bước theo con đường Thập giá Đức Kitô.

“tôi Chuỗi  Mân Côi” hay “tôi Mẹ Maria”, xin được thay chữ tách biệt bằng chữ  yêu để tôi luôn được yêu Mẹ đủ mỗi lần cầm chuỗi Mân Côi.

 

TCVXĐ 5/2015

Petrus